Institut migracija i narodnosti Zagreb
Projekt Globe-migrant

INSTITUT MIGRACIJA I NARODNOSTI ZAGREB

Svijet u kojem živimo izraz je druge moderne te su njegove glavne značajke fenomeni globalizacije i migracija. Oba fenomena zahtijevaju kompleksan pristup, budući da oblikuju naš svakodnevni život te utječu na transformaciju društava, identiteta i kulture. Upravo iz tih razloga, ali i zbog recentnih događanja i izazova pred kojima se našla Europska unija, ovaj projekt predlaže stjecanje uvida u promjene koje nose globalizacija i migracije, poglavito u zapadnim društvima s negativnim demografskim trendovima.
www.globe-migrant.com