Drugi međunarodni energetski forum

EU-Euroazija: Geopolitičke energetske perspektive

Drugi međunarodni energetski Forum EU-Euroazija: Geopolitičke energetske perspektive nastavak je prethodno održanog Energetsko-gospodarskog foruma EU-Rusija, održanog 28. rujna 2017. u Splitu (http://www.egforum2017.org/). Forum je fokusiran na energetski potencijal Euroazije i njezin utjecaj na interese EU, s posebnim osvrtom na kaspijsku regiju u kojoj su značajni energetski igrači Azerbajdžan i Kazahstan.
http://interef.eu/